Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

Tuổii Trẻ như cái củ C; MT và M.Quang như cái mẹt L


Đăng ngày: 16:37 06-03-2012
Thư mục: Tổng hợp


Chuyện giựt gân đ. có đạo đức vậy mà cũng đăng được. Sao không chửi được??? Vậy mà ngày mai ngày mốt lại đăng những điều "tốt đẹp về Quốc tế Phụ Nữ".Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét