Thứ Năm, 26 tháng 4, 2012

Làm việc Nhà Nước đừng nên lén lút.

LỜI BÌNH:
"... Xây dựng cơ chế minh bạch và trong sạch để giúp doanh nghiệp địa phương có thể tiếp cận các cơ hội ngang bằng. Để từ đó chứng minh một môi trường thân thiện, thực sự cầu thị để thu hút đầu tư từ bên ngoài.
..
... Do vậy, đến lúc cần tạo điều kiện cho đội ngũ kiến trúc sư Quảng Nam có điều kiện tiếp cận với các công trình lớn trên địa bàn. Vừa cọ xát thực tiễn, xây dựng lý thuyết và đội ngũ chuyên môn có năng lực tương đồng, từng bước thiết lập đầu mối quản lý để hình thành một phong cách kiến trúc đô thị..."  
Ghi chép lại từ KTS Huỳnh Quốc Hội