Thứ Ba, 19 tháng 6, 2012

Đọc báo ngày 19/6: Chỉ số bịp bợmQuên đi 
TT - Chúc mừng các bạn, nước các bạn được xếp là nước hạnh phúc thứ hai trên thế giới. Xin hỏi bí quyết của các bạn là...?
- Quên đi.
- Quên à? Xin giải thích rõ hơn. Doanh nghiệp thoi thóp, người làm mất việc, việc liên kết đào tạo lại không được kiểm soát dẫn tới 2.000 cử nhân, thạc sĩ không được công nhận. Chưa kể những chuyện như thực phẩm mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường... Sao dễ quên vậy!
- Chuyện không được phép quên còn quên được nữa là.
- ???
- Ụ nổi trị giá 11,5 triệu USD còn quên được, 21.000 tỉ đồng quên nộp ngân sách. Ông có quên được mấy con số đó không? Không à? Thế mà người ta quên được. Giờ không học cách quên như thế, sao sống nổi. Sắp tới, chuyện quên này phải xây dựng thành cả công nghệ quên.
- Trời, quên mà cũng trở thành công nghệ?
- Văn mẫu còn trở thành công nghệ được mà, chuyện nhỏ.
- Nhưng...