Thứ Hai, 28 tháng 3, 2011

Nếu tôi LÀ Đại biểu Quốc hội


Kiến trúc sư Huỳnh Quốc Hội . Ảnh: Hồng Sơn

'Nếu tôi là đại biểu Quốc hội'
Cập nhật lúc :8:40 AM, 28/03/2011
Sinh năm 1976, kiến trúc sư Huỳnh Quốc Hội là người duy nhất ứng cử ĐBQH của tỉnh Quảng Nam. Tôi nghĩ, làm ĐBQH thì phải dám đặt vấn đề, dám nói, dám chịu trách nhiệm, và dám đi đến cùng. Nếu trở thành ĐBQH, tôi sẽ nói về những bất ổn đang tồn tại trong xã hội chúng ta hiện nay trên phương diện con người và xã hội.