Thứ Tư, 19 tháng 6, 2013

Tại sao và vì đâu?

Tối nằm vắt tay lên suy nghĩ. Cái gốc của vấn đề vẫn là con người, mà con người biến đổi, biến chất là bắt đầu tự sự học, cái mà họ được giáo dục.
Đọc truyện Ngô Tât Tố, Nam Cao..., giai đoạn 1945 và ngay cả đến thời của Ba mình, học xong 12, tú tài đã là một cái gì danh giá. Học xong đã có thể làm ông thông, ông phán, học xong tú tài tài đã có thể đi dạy. Có thể do mặt bằng dân trí ngày xưa, ít người được đi học, nên chữ được coi trọng, và những người được đi học, cũng là số nghèo học thật giỏi, hoặc ít ra con nhà giàu được nể trọng mới có thể đến trường.

Bây giờ, học xong đại học cũng còn lơ ngơ huống gì học xong lớp 12.
Cái đó là lỗi của sự học. Nhưng cái sự học bây giờ không phải do Bộ Học và Bộ trưởng Bộ Học quyết định, mà nó bị chi phối bởi các ông Tuyên Giáo, Tổng bí thư và định hướng xã hội chủ nghĩa.
Việc học, cần xác định được phải xây dụng con người như thế nào? Cái sự học trong trường đảm bảo cái gì, gia đình chịu trách nhiệm gì và xã hội sẽ tác động vào các nền tảng đó như thế nào để những gì học được trong trường, và giáo dục trong gia đình để trở thành con người có ích cho xã hội, biết phát triển bản thân, cống hiến cho xã hội.
Nhà Nước, lẽ dĩ nhiên là sẽ còn tồn tại mãi mãi, trừ khí có thế chiến 3 với vũ khí hạt nhân, sinh học, hóa học sẽ mang chúng ta về thời bộ lạc nguyên thủy. Nhưng chế độ cai trị mỗi Nhà nước sẽ phải thay đổi, theo quá trình biến chuyển của mỗi xã hội để thích nghi với tình hình thế giới và tình hình của bản. Thế mà một xã hội bị nhồi nhét cái gì? một cái ánh sáng của thế kỷ XVIII về đấu tranh giai cấp. Một chế độ không tự thừa nhận những ai trái trong lý luận của mình để vẫn tiếp tục nhồi nhét.
Có một bản tin thế này
Khẩu hiệu "Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật" có lẽ ai cũng biết, nhưng có mấy ai biết Hiến pháp là gì? Sao không đưa Hiến pháp vào giảng dạy. Mỗi công dân hiểu được Hiến pháp sẽ biết có nên bỏ phiếu cho điều 4 hay không, hay là tự biết làm thế nào để tham nhũng không còn tồn tại.
Ai có khả năng tham nhũng cũng như ai cũng có dụng cụ gây án hiếp dâm trong người. Ai có thể tham nhũng, bản chất của tham nhũng là gì? Ừ, thôi cứ học, để thầy giáo lấy ví dụ phân tích xem trong vụ Vinasshin, vinaline, boxit... ai là người có khả năng tham nhũng lớn nhất!

Ôi, cái sự học cho trẻ con bắt đầu từ lúc chạy trường mầm mon, chạy trường tiểu học, nhìn các chú công an mãi lộ, nhìn người ta ra Hà Nội "chạy dự án", xin suất đi dạy cũng mất mấy chục chai, người đưa tiền xem như lẽ tất nhiên, kẻ làm đàng hoàng thì nhìn mồ hôi mình bị bóc lột, kẻ gian dối thì ừ, cũng ăn cả vào đấy, kẻ cầm tiền thì xem như lẽ thường phải thế. Nhìn cái nhà Chủ tịch Tỉnh Quảng thế này (đang post_), các cháu muốn học cách tham nhũng, chứ xin đừng dạy con tôi cách phòng chống tham nhũng.

 Bài đăng cũ hơn: