Thứ Tư, 19 tháng 9, 2012

Đề nghị dời địa điểm các cuộc họp của Tỉnh ủy, HĐND


Hôm nay, 19-20/9 Hội đồng Nhân dân Tỉnh Quảng Nam có 2 ngày họp. Bí thư  Tỉnh lên thăm Trà My ngày 16/9
CỔNG CHÀO TRÀ MY, WELCOME:  Các cuộc họp
            của Tỉnh ủy, UBND, Hội đồng nhân dân.

 Trước đó, từ ngày 3-9/9 Tổng cộng có 15 trận động đất (xem bài PHÁ THỦY ĐIỆN)
Ngày 16/9: Bí thư đi thăm Thủy điện Sông Tranh
Ngày 17/9: Hai trận động đất (xem ở dưới)
Ngày 18/9: Khai mạc Họp HĐND Tỉnh tại Tam Kỳ, thì Trà My thêm 3 trận động đất (xem ở dưới)