Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2012

Thời điểm cáo chung

Thời điểm cáo chung
Apr 20, 2012 11:44 PMPublicPageviews 24 0
"Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người. Chúng ta cần sự phát triển đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội. Chúng ta cần một xã hội hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, chứ không phải cạnh tranh thắng - thua vì lợi ích vị kỷ của các cá nhân và các phe nhóm. Chúng ta cần sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai, chứ không phải để khai thác và chiếm đoạt tài nguyên, tiêu dùng vật chất vô hạn và hủy hoại môi trường..." The0 Tổng phú Trọng - CuBa

Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012

Con Sãi ở chùa


Con Sãi
Con ông ai cũng biết…
Bố GV Văn Sử Địa; hưu trí
Sinh năm
1976
1976
Năm vào Đại học Kiến trúc HCM
1994
1994
Ngành học
Kiến trúc K94 A3
Xây dựng X94 A2
Học vị
Thạc sỹ
Tiến sỹ
Đi nước ngoài Du lịch bụi TQ,CPC, Sin-Mã Du học Mỹ 5-6 năm
Công việc đầu tiên UBND Thị xã - QLĐT Trường Đại học
Công việc kinh qua NN, Doanh nghiệp, Giảng viên Nghiên cứu , quản lý KH
Chức vụ hiện tại Giám đốc cty TNHH Phó HT Đại học KT
Tự ứng cử ĐBQH, HĐND Tỉnh Không phải Thành uỷ viên 2010-15
Đề cử Ứng cử HĐND Phường Ứng cử UV TW Đ
Người đề cử Biên bản Khối phố 1 cá nhân trong Đại hội
Kết quả Bị loại khỏi DS ứng cử ĐBQH lẫn HĐND Trúng cử UV TW (dự khuyết)
Dư luận Nằm mơ dấn thân Hia 7 dặm đi thẳng vào hiện đại
Hình ảnh