Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2012

Báo Thanh Niên ngày 20 có bài về Thủy điện: Dân làm nhà tranh để ở.

Chiếc Lexus nói về Người dân ở khu rừng Amazzon
Cuốn nào nói về Nhà Nước  đứng về kẻ yếu, chống lại kẻ mạnh, vậy chính quyền Huyện , Tỉnh nào

Bquản lý nói không đo được động đất ngày 19. Mặt trái lợi nhuận của kinh tế thị trường. Người giàu, người nghèo, bài trên BBC