Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013

Quy hoạch đô thị Tam Kỳ _ Bài số 3/ DU LỊCH


    Trong phát biểu tại Hội thảo về QH chung Tam Kỳ do NikkenSekki (Nhật) tư vấn, KTS Huỳnh Quốc Hội, đại diện Hội KTS Quảng Nam phát biểu ba vấn đề: bản sắc; phương pháp quy hoạch cấu trúc đô thị và vấn đề quản lý phát triển đô thị.
I/ Về Bản sắc, KTS nói đến 2 cụ thể:
a)     Tính cách người Tam Kỳ,
Ib/ Đặc trưng đô thị:
-         Địa hình
-         Trong tiềm thức
-         Trong đầu các cư dân mới ngụ cư 1 thế hệ.
-         Văn hóa, phong tục gì trong vòng 50 năm trở lại đây.
IIa/ Quy hoạch cấu trúc.
-         Phương pháp của thế giới thời kỳ Hiện đại
-         Phuơng pháp thời kỳ Hậu hiện đại
-         Phương pháp nào cho Việt Nam và Tam Kỳ hiện nay
IIb/ Mối quan hệ liên khu vực
IIc/ Nhu cầu đất đai hiện trạng
II d/ Mở rộng đô thị cần thêm gì hay hy vọng gì thêm khi mở rộng đô thị.
II e/ Cấu trúc quy hoạch động
III/ Về Quản lý phát triển:
Phân chia các khu vực trong xây dựng đô thị.

 Mời bấm vào đây để xem:Bài viết liên quan:


Người TAM KỲ

Lương Sơn Bạc, Tống Giang và ngôi nhà Việt

700.000 đô cho Quy hoạch Chung Tam Kỳ TL 1/10.000

Góp ý Quy hoạch Tam Kỳ