Thứ Ba, 12 tháng 4, 2011

BIẾT khó - LÀM dễ

Đây là lần đầu tiên viết và xài blog do Website đã bị lỗi. Hôm nay đọc báo Thanh Niên có 3 điều phải suy nghĩ.
1. Tit font 28 về 1 giải pháp cho ôtô vào nội thành theo ngày chẵn, ngày lẻ. "Không khả thi"
2. Tit nhỏ font 12 về người phát ngôn Bộ Ngoại giao kêu g  về Chủ quyền đảo Cây.
3. Đặt ưu tiên (Mục Cùng bạn trẻ)

Đây, tôi không đếm được là lần thứ bao nhiêu lời bà Nga được đăng trên báo chí, cũng chừng ấy chữ. Kêu gọi 1 cách răn đe, gầm gừ ông bạn "nước lạ" hay là kêu gào 1 cách thảm thiết "không được xâm phạm" hay là cách nói thều thào móm răng thế nào "k h ô n g  đ ư o o o o ơ   ơ  c  c    c   c   c    c       ccccccccccccccc ... xâm pham "