Thứ Tư, 12 tháng 6, 2013

Cộng sản "mị dân"

Hồi nhỏ, có người bảo: Cộng sản là mị dân, là nói một đàng, làm một nẻo. Mình nghĩ, làm gì thế, bác này chắc bị ở tù về nên nói vậy.

Tối nay ngồi nghĩ lại, thấy vừa rồi, Việt Nam, hay những người Cộng sản đã tạo nên nhưng thuật ngữ mới, rất kêu, rất lạ kỳ, bổ sung vào những từ "mị dân".

1. "Xây dựng lòng tin chiến lược":
   Này ông anh Trung Quốc: anh muốn tôi tin vào 16 chữ tốt hòa hiếu thì anh hãy làm gì cho chúng tôi tin, trả Hoàng Sa, thôi bắt tàu cả, trả thác Bản Giốc, thôi xây dựng Tam Sa, thôi tuần tra Biển Đông, thôi nhòm ngo khai thác dầu khí nhé.
    Này ông anh Mỹ, chúng tôi muốn tin vào anh, anh hãy công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường, hãy công nhận Việt Nam tam quyền nhất thể, hãy công nhận đặc thù chính trị Việt Nam, hãy công nhận Việt Nam có nhân quyền cao, hãy tăng cường viện trợ, hãy tăng cường...
     Hỡi dân chúng, hãy tin khi Nhà nước bắt nhốt các bloger, các người đi biểu tình là có tính toán trong xây dựng lòng tin chiến lược, hãy tin Vinashin, Vinaline không phải thua lỗ mà nhằm xây dựng niềm tin chiến lược, hãy tin rằng boxit là chiến lược không phải kinh doanh mà là để xây dựng niềm tin, hãy tin vào Đảng.

2. Cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của Quốc Hội vừa qua với 47 chức danh do Quốc Hội bầu với các thuật ngữ sáng tạo: "tín nhiệm cao", tín nhiệm, và "tín nhiệm thấp". Có người bảo, sáng tạo ra 3 cấp độ này, Đảng ta đã cực kỳ thông minh, không để cho các "thế lực thù địch" có thể lợi dụng xuyên tạc, chống phá. Bạn nhớ năm lớp 6, học Anh văn, có từ "quality" là chất lượng, cô giáo giải thích chỉ có thể là quality và high-quality, good-quality.
Chất lượng, cũng như tín nhiệm là những từ thuộc "bản thân trạng thái" chỉ có thể đạt được khi các tiêu chí của nó đã được thỏa mãn. Khi đã xếp loại đạt (chất lượng/ tín nhiệm) thì đồng nghĩa là đồng ý với chất lượng của sản phẩm.TỐT, CAO, TỒI không thuộc về trạng thái của sản phẩm, nó là thuộc tính đến từ bên ngoài, từ nhận xét của 100, 1000. 1 triệu CÁI SẢN PHẨM ĐÓ, high, best, good không ở trong từng sản phẩm đó.
Vậy thì "tín nhiệm thấp" trong đánh giá một sản phẩm là gì? Chịu nhé!

Cũng như vậy, chúng ta có thể tìm được nhưng thuật ngữ rất Cộng sản, dài dòng và rối rắm khi nó không đi theo một lo gic nào.
3. Không có định nghĩa Nước Việt Nam trong Hiến pháp, mà chỉ có định nghĩa Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
4. Nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
5. Chủ nghĩa Mác là duy vật vô thần, nhưng các bạn được phép tự do tôn giáo.
6. Hiện nay không còn giai cấp nào, nhưng giai cấp công nhân và giai cấp nông nông dân vẫn phải đi tiên phong để tìm cái gì đó.
7. Chỉ có "Tam quyền nhất thể" mà không cần Tam quyền phân lập.
"Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.
Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến, lập pháp; các cơ quan nhà nước khác do Quốc hội lập ra, có trách nhiệm báo cáo công tác và chịu sự giám sát tối cao của Quốc hội. Nhà nước ta không tam quyền phân lập.”- Tổng Bí thư khẳng định. Trích http://www.phapluatvn.vn


BÀI LIÊN QUAN: