Thứ Hai, 3 tháng 11, 2014

Nghị quyết 56/2014 trái với đạo Luật gốc là "Pháp lệnh Phí và lệ phí" 2001 thế nào?

MỘT NGHỊ QUYẾT CHÍNH PHỦ TRÁI VỚI PHÁP LỆNH (LUẬT) MÀ NÓ TRIỂN KHAI. Là Là Nghị định 56/2014 với Pháp lệnh Phí, lệ phí 2001.

Sau khi tìm hiểu: XUẤT PHÁT CỦA VIỆC TĂNG PHÍ là từ 1>>Thông tư 133/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện. 

Thông tư 133 ĐƯỢC hướng dẫn dắt dây từ 2>>> Nghị định 56/2014, 2> chỉnh sửa từ  3>>NĐ 18/2012. 3> là triển khai dắt dây từ Luật gốc là >>>4. Pháp lệnh Phí 2001 và >>> 5. Luật Giao thông 2008.