Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2012

Thời sự 19h 01-12-2012

Cứ mỗi lần nghe Tổng nói, lại muốn ói! Lại phải tốn polyme Úc ráy rửa tai rồi. Ngu quá!


Bài đọc thêm:

 

Thứ Ba, 27 tháng 11, 2012

Chưa viết xongHôm nay, ngày mai, ngày mốt. Những người đang chuẩn bị vào Đảng. Họ phấn đấu vì lý tưởng gì? Là dọa trẻ em thôi. Với thực trạng đất nước thế này, Chủ tịch Nước đương thời còn gọi là cả bầy sâu. Thì có mà làm sâu mọt à. ừ. Công chức toàn là vô đạo đức. Nếu có đạo đức thì doanh nghiệp chả kêu rên. Có phải vì sống nhờ lương đâu? Ai chả biết lương công chức không đủ nuôi mỗi mình. Vậy tại sao vẫn thích công chức. mà công chức không có Đảng liệu có leo lên nổi chức Trưởng phòng không? Đến lúc nào mà Trưởng phòng không cần có Đảng, lúc ấy tự khắc sẽ hết một số vấn nạn của quốc gia. Đây là một vấn đề về luận lý học mình cần phải nghiên cứu để sửa Hiến pháp.