Thứ Ba, 22 tháng 11, 2011

Ai chất vấn về Tài nguyên VÀNG Quảng Nam?

Nhân đọc bài Cánh đồng Vàng Bồng Miêu trên Báo Thanh Niên, Chủ Nhật 20/11/2011
Cũng ngạc nhiên đôi chút vì người viết là Vũ Đức Sao Biển, tôi cũng ngưỡng mộ ông vì những bài viết về tiểu thuyết của Kim Dung, và một người am tường về Dịch học.
Trong đôi lần trà dư tửu hậu, mọi người có nhắc đến là Công ty Vàng Bồng Miêu, hình như là không nộp thuế, đóng góp gì cho Quảng Nam, ngoài khai thác và báo lỗ. Tôi lên mạng search thử xem, cũng ra được một số bài phân tích.

( Ảnh: Vàng thỏi đúc tại Nhà máy Vàng Bồng Miêu)
 1. CÔNG SUẤT
" ...liên doanh với Công ty Phát triển khoáng sản (MEDICO), Công ty cổ phần Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam (MINCO) xây dựng NMKTV Bông Miêu đưa vào hoạt động tháng 4/2006..."