Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2011

Nhắn với ông Trọng

Nhân tiện ông Trọng đi Trung Quốc, chuyến đi Trung Quốc đầu tiên trong nhiệm kỳ của Tổng Bí thư, tôi có đề nghị với ông thế này:
            Nói với Trung Quốc là: trong nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi phát triển cơ cấu kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu, chúng tôi nhận thấy rằng cần phải bỏ việc sử dụng âm lịch, mà ở đây là Tết âm lịch. Chúng tôi sẽ đoạn tuyệt với cái truyền thống trì trệ ấy để xã hội phát triển, và chúng tôi nhận thấy cần phải tuyên bố điều này với người Trung Quốc.
            Lý do: