Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2013

Về với nhân dân, đồng bào.

          
         Vào Đảng bây giờ với lời tuyên thề gắn với lý tưởng gì? Trung thành với Đảng, để bảo vệ nhóm lợi ích Đảng, trung thành với nhân dân, xây dựng Tổ quốc ư. Thật là hoang đường! Đảng gắn với lợi ích, khi những người trẻ, phấn đấu thăng tiến nhanh chóng trong hệ thống cấp bậc và tuân thủ cuộc chơi của guồng quay hệ thống.

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2013

Dấn thân để làm gì?


 Hôm nay, 02/12/2013, sinh nhật TS. Cù Huy Hà Vũ. Ảnh chụp ngày 18/11/2013
      “Tôi không thừa nhận bất cứ nghĩa vụ nào đối với loài người ngoại trừ một nghĩa vụ: tôn trọng sự tự do của họ và không tham gia vào một xã hội nô dịch. Đối với Tổ Quốc của tôi, nếu nó không còn tồn tại ( như nó phải tồn tại), thì tôi sẽ xin được vào tù 10 năm. Tôi sẽ sống mười năm đó để tưởng nhớ và biết ơn vì những gì tổ quốc này đã từng có trong quá khứ. Đó sẽ là hành vi thể hiện lòng trung thành của tôi, thể hiện rằng tôi từ chối sống và làm việc cho cái xã hội đã thế chỗ vào Tổ Quốc cũ của tôi.


“Tôi tới đây để nói rằng tôi không công nhận quyền của bất cứ ai với bất cứ giây phút nào trong cuộc sống của tôi. Tôi không công nhận quyền của bất cứ ai với bất cứ phần sức lực nào của tôi. Bất kể đó là ai, họ đông tới đâu hay nhu cầu của họ lớn đến mức nào.
          “Tôi muốn tới đây để nói rằng tôi không tồn tại vì người khác.
 “Cần phải nói rõ điều này. Thế giới này đang bị diệt vong vì đã quá lạm dụng khái niệm hy sinh bản thân.
          “Tôi muốn tới đây để nói rằng sự chính trực trong công việc sáng tạo của một người quan trọng hơn bất cứ nỗ lực từ thiện nào. Những người không hiểu được điều này chính là những kẻ đang huỷ diệt thế giới.
           “Tôi muốn tới đây để tuyên bố những nguyên tắc của tôi. Tôi không tồn tại theo bất cứ  nguyên tắc nào khác.
   
 

>>> Đọc lời bào chữa của Howard Roark, suy nghĩ về hành động của Cù Huy Hà Vũ (2/2)