Chủ Nhật, 27 tháng 6, 2010

Tại sao KTS Hoàng Sừ không được vào BCH TW Hội KTS Việt Nam?

                                                              Theo KTS Huỳnh Quốc Hội
Ngày 18/4/2010. Đại Hội Kiến trúc sư Tỉnh Quảng Nam lần thứ II khai mạc, trễ và quá hạn nhiệm kỳ I đúng 1 năm. (2004-2009).
5 phút trước cuộc họp diễn ra, một số người hội ý nhanh gồm: Hoàng Duy, Hoàng Sừ, NV Duy, Nguyễn Phong đã chốt danh sách ứng cử BCH gồm:
          - KTS Hoàng Văn Sừ (PGD Sở Xây dựng, Chủ tịch Hội đương nhiệm)
          - Trần Bá Tú (Trưởng phòng Quy hoạch XD, uỷ viên kiểm tra đương nhiệm)
          - Nguyễn Phong (Phó Viện QH)
          - Trần Viết Anh Tú (Phó Cty Hạ tầng, thuộc ôtô Trường Hải)
          - Hoàng Châu Sơn (Ban ven biển)
          - Huỳnh Quốc Hội (Cty Hải Gia)
          - Võ Đăng Phong (Trung tâm Di tích Hội An)