Thứ Năm, 18 tháng 10, 2012

Đất nước này không phải là một con đ

Copy của Vũ Đông Hà

Các ông "cướp chính quyền", tuyên bố và tự biến thành hiến/luật - chỉ có các ông mới đủ tư cách, tài năng, trí tuệ độc quyền lãnh đạo muôn năm. Bao năm qua, các ông cùng nhau thay ghế, đổi ngôi và giày xéo đất nước để ngày hôm nay các ông tuyên bố chúng tôi có lỗi nhưng chúng tôi quyết định không xử phạt nhau. Thưa các ông, đất nước này không phải (...) để các ông hành xác nó ngày đêm, năm tháng để rồi khi “sự thật không thể né tránh” như lời ông nói, thì các ông rướm lệ chân thành thừa nhận và sau đó hân hoan tiếp tục sự nghiệp () của các ông.
Thưa các ông, cái hệ thống chính trị của các ông còn gì để ông phát ngôn “Chúng tôi có lỗi lớn, nhưng cô bác anh chị cũng phải nghĩ về trách nhiệm của mình, cùng hệ thống chính trị đấu tranh chống tham nhũng”.

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2012

Thường vụ Quảng Nam kiểm điểm gì?

Có thể thay quan, không thay được Nhân Dân
Nhưng sự thật khó tin mà có thật
Không thể thay quan dù quan đã thành sâu!

Ôi những ông quan không Dân trên chót vót đỉnh Trời

Có nhận ra ông đã là sâu!…
Nguyễn Trọng Tạo


Kiểm điểm gì? Họ phải kiểm điểm thế này:
1. Có nhóm lợi ích hay không? Phò mã, hoàng tử, vợ, em vợ.
2. Tài nguyên vàng Quảng Nam
3. Quy hoạch mạng lưới 68 thủy điện, lũ lụt người chết thủy điện A Vương tại Đại Lộc 2010, 2011 có ai chịu trách nhiệm. Thủy điện sông Tranh là lỗi của Bộ ngành còn lỗi cán bộ địa phương Quảng Nam thì sao?