Thứ Hai, 15 tháng 10, 2012

Thường vụ Quảng Nam kiểm điểm gì?

Có thể thay quan, không thay được Nhân Dân
Nhưng sự thật khó tin mà có thật
Không thể thay quan dù quan đã thành sâu!

Ôi những ông quan không Dân trên chót vót đỉnh Trời

Có nhận ra ông đã là sâu!…
Nguyễn Trọng Tạo


Kiểm điểm gì? Họ phải kiểm điểm thế này:
1. Có nhóm lợi ích hay không? Phò mã, hoàng tử, vợ, em vợ.
2. Tài nguyên vàng Quảng Nam
3. Quy hoạch mạng lưới 68 thủy điện, lũ lụt người chết thủy điện A Vương tại Đại Lộc 2010, 2011 có ai chịu trách nhiệm. Thủy điện sông Tranh là lỗi của Bộ ngành còn lỗi cán bộ địa phương Quảng Nam thì sao?

4. Quy hoạch mạng lưới 154 cụm công nghiệp, ai làm quy hoạch, ai duyệt ai thẩm định, cách làm quy hoạch thế nào? Quảng Nam phát triển định hướng công nghiệp đến 2015 thế nào rồi? Hay là chạy theo vác cuốc, chuyển từ phát triển chiểu rộng sang chiều sâu đã làm thế nào?
5. Vấn đề hậu quy hoạch, giải tỏa làm thủy điện, giải tỏa làm công nghiệp. Người dân bị quy hoạch giải tỏa đó giờ thế nào? Ông nào kêu giải tỏa trắng xã Tam Hải giao đất sòng bạc đâu rồi,, làm náo loạn nhân dân Tam Hải đâu rồi?
6. Nhân tài, quy hoạch cán bộ của Tam Kỳ lên Tỉnh, rồi cán bộ Tỉnh nhưng lại mang tư tưởng không định cư ở Quảng Nam thì làm việc đéo gì.

7. Thấy đặt vấn đề doanh nghiệp khó khăn, mà không thấy công bố con số thất
nghiệp, mất việc, tình hình công nhân hay là nhân công giá rẻ nên không có ảnh hưởng gì.
8. Các Trường sau phổ thông ở Quảng Nam, nhất là Đại học nó dạy cái gì, chỉ tiêu ngành nghề kế toán, kinh tế thế là hợp lý chưa? Thầy bà trong đó nó đóng cửa dạy dỗ thế nào? Trình độ sinh viên ra Trường ai tiếp nhận...
 
Nhưng, chờ xem tối nay Tư nó kiểm điểm thế nào? Thì đây:
Xem Tổng gọng đọc tổng kết hôm nay 15/10. Mới hiểu rằng cái thời Chu Văn An dâng Thất trảm sớ, thời Nguyễn Trãi từ quan về quê.
"ngày nay vai trò thủ lĩnh khác với thời kỳ Hồ Chí Minh ở chỗ họ đều có lợi ích riêng tư và bị ràng buộc bởi những mối quan hệ lợi ích của giai tầng thống trị. Nói cách khác Họ là đại diện của một hệ thống lợi ích đã được thiết lập, và lợi ích tối cao của họ là phải bảo vệ hệ thống lợi ích đó bằng bất cứ giá nào." 
Thì ra, làm quan trong chế độ phong kiến nào cũng thế!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét