Thứ Ba, 4 tháng 3, 2014

Đi xem kiến trúc Tòa, nhân vụ xử Trương Duy Nhất 4/3/2014

Đầu tiên, khẳng định luôn cho mau là chẳng ai được vào, chỉ người có Giấy mời của Tòa! Nên gần 4h đứng phơi nắng trước tòa chỉ để ngắm và suy ngẫm!

A. Câu chuyện thứ nhất về cái búa và tiêu ngữ trên mặt đứng của Tòa.
Có 4 ấn tượng về cái sai trong việc trang trí của Tòa, là Tiêu ngữ và hình cái búa, chứng tỏ trình độ các bác ở Tòa cũng thấp như việc xử án của các, hay là ai đã làm gì rồi thì mình đừng đụng vô (án trên đã quyết thì Tòa chỉ phán).
1. Là cái búa, cái búa chả ý nghĩa gì khi chọn nó làm biểu trưng cho Tòa. Trong cuốn Buổi hoàng hôn của những thần tượng hay là triết lý về cái búa của Nietzsche. Cái búa của Nietz dùng để đập tan mọi chân lý.


Biểu tượng đúng của tòa phải là cái cân, cán cân công lý, cầm cân nẩy mực. Công lý không phải là cái búa gõ phán quyết, cái búa chỉ biểu thị cho quyền lực. Cái búa thường thấy nhất ở trong đấu giá, chứ không phải Tòa.
Nhưng Cái búa này nghiêm trọng hơn, thấp hèn hơn trong tư duy ở chỗ là cái búa dựng ngược. 
- Chả có cái búa nào như thế cả, làm gì mà cục sắt nặng ở trên, các gỗ nhẹ sao chống nổi cục sắt búa. Cái bứa dựng thế là trái với tự nhiên. Nhưng vì đã lỡ dùng hình tượng cái búa, nên không phải cho nó đứng vậy để xử lý cân bằng đối xứng.
- Chả có cái đầu búa nào của nhân gian có 2 đầu đều gõ được như cái búa của Tòa nhỉ, chắc mấy bác bảo là 2 đầu, đầu nào tao cũng gõ như nhau cho nó cân.

2. Là câu chuyện nội dung dòng tiêu ngữ trên mặt tiền Tòa án: 
     Phụng công - Thủ pháp - Chí công - Vô tư.