Thứ Hai, 28 tháng 2, 2011

4-14 Giáng Bình chém nhầm Lý Công Uẩn

14/4 Hôm nay đọc báo có 2 tin lưu ý.
  1. Báo Tiến Phong giật tít: “Giáng Bình chém nhầm Lý Công Uẩn
  2. Báo Tuổi trẻ, Công ty cho thuê Tài chính II, Ngân hàng Nông nghiệp lỗ 3.000 tỷ đồng.

      Tôi cứ thắc mắc không hiểu tại sao là chém nhầm, tức là định chém ai đó, mà lại chém vào người không phải định chém, gọi là chém nhầm. Nhưng mở ra thì là do 2 người quy ước, định chém vào chỗ này thì không, mà lại chém vào cổ. May mà có áo giáp nên ko bị đứt cổ. Sự cố này gọi là chém nhầm ??? Nhưng vấn đề khác to hơn, thuộc về văn hoá tính, đó là “chém nhầm Lý Công Uẩn”, Lý Công Uẩn là ai? Hôm qua là ngày giỗ tổ, báo viết hôm qua (10/3al) để sáng nay đăng. Lý Công Uẩn, ngài không phải là thuộc hàng Quốc tổ thì cũng thuộc hàng cao cao cao tằng khảo tổ. Việc gọi một các xách mé như thế khác gì là vả vào mặt văn hoá Việt. Hỡi ôi!