Thứ Hai, 5 tháng 1, 2015

Quản trị xã hội với 1 vốn văn hóa thế nào?

Tác giả: Nguyễn Tất Thịnh

Tôi nhận thấy một cách khái quát như thế này: Ở quốc gia nào, trong đó càng tha hóa về tư tưởng quản trị nhà nước, ở đó càng rơi vào khuynh hướng xã hội càng cực đoan + càng nảy nòi sự độc tài cùng lợi ích nhóm + càng tự đẩy quốc gia vào ‘chiến tranh lạnh’ + hành xử của dân chúng càng vị kỷ.
Tôi và một số bạn hữu, bình thường rất ít gặp nhau vì dòng thời gian cả năm cuốn mỗi người đi trong những công việc của mỗi người… Được buổi sáng năm mới… gặp nhau, mỗi người đưa ra vài câu hỏi của mình cho các bạn khác…Dưới đây tôi chép lại ba câu trả lời của tôi mà các bạn cùng quan tâm hỏi. ( Không chủ ý sa đà vào các con số, hay sự kiện ‘mặt’ – bạn đọc có thể tự ghép vào những phương diện mình quan tâm )

Hỏi: Chúng ta đi đến đâu cũng đọc được những cảm nhận chưa sáng sủa về tình hình đất nước, quản lý Nhà nước như có trách nhiệm chính… ý kiến của Anh?