Thứ Tư, 20 tháng 3, 2013

Cụm từ (cái gọi là "Thành phố Tam Sa") và Quảng Việt (Trung Quốc)


Cụm từ (cái gọi là "Thành phố Tam Sa") trên các báo đài Việt Nam hiện nay cần sớm đổi:
1. (cái gọi là "Thành phố Tam Sa"), khu vực Huyện đảo Hoàng Sa - Việt Nam
2. khu vực Trung Quốc gọi là Tam Sa, là Huyện đảo Hoàng Sa - Việt Nam
3. Tam Sa (Khu vực Hoàng Sa của Việt Nam đang tranh chấp với Trung Quốc).
4. Tam Sa (khu vực Trung Quốc đang chiếm đóng của Việt Nam)
5. Tam Sa (khu vực Hoàng Sa của Việt Nam)

LUÔN LUÔN viết kèm, ghi rõ như vậy, chứ làm gì có cai kiểu ghi ấm ớ:  ------cái gọi là "Thành phố Tam Sa"---------, viết vậy khác gì quảng cáo không công, hợp thức hóa tên gọi của Tung Của.