Thứ Ba, 11 tháng 11, 2014

Khi sự dối trá lên ngôi thì niềm tin nào ở lại cho người có liên quan

Ông Hồ Xuân Mãn đã bị tước danh hiệu Anh hùng? Nhưng chưa dừng lại ở đó, người ta còn nghi vấn là ông Mãn chưa được kết nạp đảng của ông.
Một người chưa được kết nạp đảng mà làm đến Bí thư Tỉnh ủy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Rồi cái ông Bí thư Tỉnh ủy khai man thành tích đó, đi khắp nơi diễn thuyết, ký tên và bằng khen, Giấy khen, Danh hiệu.....

Những tờ giấy đó, ký tên Hồ Xuân Mãn, một sự dối trá đã bị lộ, vậy những người có liên quan, được nhận tờ giấy đó sẽ thế nào?