Thứ Tư, 20 tháng 4, 2011

Nhân chi sơ, tính bổn ... THAM

http://vn.360plus.yahoo.com/natal_tuongminh
Nhân đọc bài trên blog của Tường Minh.

"Tôi hay giữ ý niệm về con người rằng, bản chất của con người luôn luôn hướng thiện."
                                                       Natal_Tuongminh đã khởi đầu như thế.
"Nhân chi sơ, tính bổn thiện, tính tương cận, tập tương viễn
 Tử bất giáo, Phụ chi quá; Giáo bất nghiêm, Sư chi đoạ"
 
                                                                                                                          Sách Tam Tự Kinh          Hơn 1000 năm ảnh hưởng nô dịch bởi văn hoá Trung Quốc với Thuyết Nhân trị của Khổng Tử và Mạnh Tử. Khởi đầu Tam Tự Kinh của Vương ưng Lân với câu: "Nhân chi sơ, tính bổn thiện, tính tương cận, tập tương viễn". Con người sinh ra với tính thiện, nên suốt ngày chờ đợi một minh quân - ấu chúa xuất hiện để trở thành một hiền vương cai trị, muôn dân được ấm no hạnh phúc. Những cuộc khởi nghiã nông dân liên tiếp nổ ra vào giai đoạn cuối của những đế chế lẫy lừng mà hậu duệ của nó đã trở nên độc tài tàn bạo, xa hoa hưởng lạc, quan tâm đến quyền lợi thống trị hơn là lợi ích của dân chúng hàng ngày lầm than. Những lãnh tụ khởi nghĩa sống sót lại tiếp tục con đường bước vào tự huỷ diệt sau vài đời thừa kế.
     
Tuân Tử là người nghịch, ông quan niệm "Tính ác". Trẻ em sinh ra đã bộc lộ thói ác, đói ăn đã kêu gào, huơ tay múa chân, ngấu nghiến vú mẹ, khóc hờn khóc thét khi không được thoả mãn (Nên dạy con phải bao dung nhưng không kém phần nghiêm khắc)... Nhân chi sơ tính bổn ác!

Khiếu nại đến UB Thường vụ Quốc Hội vì Hiệp thương lần 3 Tỉnh Quảng Nam

!