Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2011

Coi thường vương pháp hay là Câm-đui-què-điếc

Một buổi xuống đường: nghĩ về phép giao tiếp của quan chức VN

Nguyễn Văn Tuấn

Hôm qua là ngày hơi đặc biệt với tôi. Lần đầu tiên sau 30 năm định cư ở đây, tôi xuống đường tham gia biểu tình chống lại việc cắt ngân sách cho nghiên cứu y khoa. Ngoài ra, cũng như nhiều đồng nghiệp khác, tôi viết thư phản đối hành động của Chính phủ. Qua việc làm này, tôi thấy giới chính khách ở đây có vẻ khá lịch sự…
Chẳng hiểu vì nguyên nhân nào mà năm nay Chính phủ của bà Julia Gillard quyết định giảm ngân sách cho nghiên cứu y khoa. Số tiền giảm lên đến 400 triệu AUD (1 AUD = 1.05 USD) trong vòng 4 năm. Ngân sách quốc gia dành cho nghiên cứu y khoa ở Úc là khoảng 700 triệu AUD, và con số này “bị” đông lạnh từ nhiều năm qua. Chỉ riêng sự “đông lạnh” này đã làm nhiều người trong y giới… bực mình. Nay, cái Chính phủ của Đảng Lao động này lên, họ đòi cắt 100 triệu AUD mỗi năm trong vòng 4 năm tới. Điều này chẳng khác gì bọn chính trị gia lấy muối chà xát vào vết thương vẫn chưa lành lặn còn đang rỉ máu. Thế là chỉ trong vòng 3 ngày chuẩn bị, giới nghiên cứu y khoa Úc vận động viết thư phản đối Chính phủ và tổ chức xuống đường rầm rộ để nói lên quan điểm.