Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014

Quốc hội quyết sai thì phải giải tán Quốc hội

Vì xâm phạm đến lợi ích của nhân dân, là chủ thể cử mình đại diện.

Mặc Lâm: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có một phát biểu gây bức xúc cho dư luận khi ông nói rằng: “Quốc hội tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu chứ kỷ luật ai!” Câu nói này theo LS có phản ánh đúng cung cách làm việc và tư duy của Quốc hội Việt Nam hay không?
LS. Trần Quốc Thuận: Tôi cho là lời nói đó là lời nói của một người không biết gì về tổ chức quốc hội cả. Và là một người đang ỷ mình có quyền lực, một trong tứ trụ triều đình có quyền lực cao nhất và không ai dám đụng đến mình. Nói như thế là một cách nói rất tùy tiện. Nói như thế xúc phạm đến ý chí nguyện vọng của nhân dân cả nước. Cho nên đó là một câu nói vô trách nhiệm.
Những lời nói đó, đáng lẽ trong một đất nước có tự do báo chí, có tự do lựa chọn thì nhất định ông đó không thể nào không bị ném hột vịt thúi vào mặt để cho thấy một người nói không có trách nhiệm với nhân dân. Anh có quyền anh muốn quyết sao anh quyết à? Cho nên tôi đã nói rằng quốc hội mà quyết sai thì quốc hội đó phải bị giải tán ngay, bởi quyết sai là xâm phạm đến lợi ích của quốc gia, lợi ích của nhân dân thì phải giải tán ngay.  Giải tán vì quốc hội đó không đại diện cho lợi ích nhân dân, những người đó đi ngược lại nguyện vọng của nhân dân, mà làm hại lợi ích nhân dân thì làm sao để họ tồn tại được. Quốc hội đó tồn tại là tồn tại trên mũi súng.
                                                                    
Mặc Lâm