Thứ Ba, 15 tháng 11, 2011

Workshop KTS Cần thơ 2011


Trại ăn chơi nhảy múa tại đây.

(Mời xem các vieo clip Đêm Gala Trại ở dưới)
Workshop tại Trại KTS Trẻ Cần Thơ 2011 là một phát kiến mới của Ban Tổ chức tại Hội trại lần thứ IV này. Tức là ăn chơi nhưng phải có đóng góp hoạt động chuyên môn, nghiên cứu những vấn đề bổ ích cho địa phương đăng cai. Theo thông lệ Quốc tế thì thời gian cho worshop từ 10-15 ngày, nhưng BTC lần này chỉ cho phép có 4 ngày, vừa tham quan, vừa tìm ý tưởng, vừa lên bài. Quả thật là một tiến bộ ép xác quá thể.  Lần này là lần đầu, nên không tổ chức xét chấm trao giải, nên cũng xem như là hơi ép các KTS tham gia.

Các nhóm đi chung, 1 vòng quanh Quận Ninh Kiều Trưa thứ 2 ngày 7/11. Chiều T2 bắt đầu họp tại SXD, giới thiệu quy hoạch. Sáng T3 tìm ý, trưa Thứ 3 chốt ý, tên đề tài. Chọn đề tài: Tổ chức các điểm nhấn Không gian kiến trúc cảnh quan trung tâm Ninh Kiều - nhìn từ hướng sông Cần Thơ. Tên dài, nhưng rõ ý và đủ chữ. (Lúc này chưa đặt được tên ngắn)