Thứ Ba, 1 tháng 4, 2014

2020, Tam Kỳ sẽ trở thành một ngôi làng của thế giới phẳng!

                                                         Viết cho Hội, Kiến trúc sư Quảng Nam
     Theo lịch trình không đổi, sáng hôm nay, ông Nguyễn Văn Lúa, Bí-Chủ Tam Kỳ sẽ đạp xe đạp 1 vòng lên Ga, theo đường Nguyễn Hoàng vòng qua đường Trần Phú xuống Khu công viên trung tâm Tỉnh lỵ và làm 1 cốc caphe trước UBND TP Tam Kỳ trước khi bắt đầu ngày làm việc mới sau cuộc đi bộ - tắm biển cùng Bí-Chủ tỉnh Huỳnh Khánh Toàn khi từ biển Tam Thanh trở về. 
     Đó là buổi sáng ngày Cá Tháng Tư của năm 2020. 
    Tam Kỳ đã trở thành một ngôi làng, sử dụng xe đạp làm phương tiện chính. Đường Hùng Vương đã trở thành một con đường làng rợp bóng cây và đầy tiếng ve. Khu Trung tâm hành chính Tỉnh lỵ đã trở thành một KHU CÔNG VIÊN HÀNH CHÍNH TRUNG TÂM, các tường rào công sở đã được tháo dỡ, hoặc chỉ còn mang tính ước lệ, lùi sâu vào đến chân công trình. Khu đất Nhà làm việc Tỉnh ủy đã được dỡ bỏ, Nhà Văn hóa đã được dời xuống Khu đất Cồn Thị với thiết kế kiến trúc mang hình quả thị nằm trên cồn sông, đã trở thành một biểu tượng khác của Tam Kỳ. Bưu điện Tỉnh đã đập vì trong một thời kỳ rất lâu không tìm được người thi chức danh Giám đốc Sở, Bảo tàng vừa mới xây năm 2013 và Thư viện Tỉnh cũng đã được tháo dỡ vì trong một thời gian dài không có khách lui tới, nay đã được thiết kế lại, chuyển nó về ẩn trong các hành lang giao lưu của Khu công viên hành chính trung tâm, Bảo tàng và Thư viện đã đến gần với dân chúng hơn, và nó đã trở thành một bản sắc văn hóa đột phá, trở thành một hiện tượng đô thị của Việt Nam về đổi mới đô thị, thu hút được nhiều khách du lịch đến với thành phố, như là một điểm sáng rực rỡ về thay đổi đô thị theo hướng phát triển bền vững trong một thể chế chính trị đang còn nhiều thay đổi tại Việt Nam những phản kháng dân chủ mãnh liệt.