Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2012

Khi 1.000 Trưởng phòng Giáo dục xuống đường !http://tuoitre.vn/The-gioi/521757/Y-1000-thi-truong-xuong-duong-doa-tu-chuc.html


Đó là tại Ý, còn tại Việt Nam, sau khi đọc Bức thư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục, thì 1.000 Trưởng phòng Giáo dục cũng xuống đường dọa từ chức.