Thứ Năm, 2 tháng 1, 2014

đảng giáo (!)

                                            Tôi viết ra để biết tôi hiểu gì?
Đức Phật có một hiện thân cực kỳ đẹp đẽ, toàn thân Ngài toát ra một năng lượng bao la của vũ trụ về lòng nhân từ và khoan dung. Nhìn vào đó, ta như rửa sạch những vết bẩn của tâm hồn. Khi Phật Tổ đưa tay lên, chúng đệ tử của Ngài tưởng đâu là Ngài lại thi triển một phép thần thông, bàn tay của Phật Tổ rất đẹp. Ngài hỏi: Các người thấy tay ta thế nào? Không để bị mắc lỡm như mọi lần trước vì những câu hỏi Thiền của Ngài, chúng đệ tử hết nhìn vào bàn tay, cánh tay và những ngón tay. 5 phút lặng phắc, không ai trả lời, họ chưa nhận được ý.