Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015

Có nên duy trì chế độ xã hội chủ nghĩa

>>> Nên theo chủ nghĩa gì?

Bài 1: Những nhầm lẫn của Marx / GS TS Nguyễn Đình Cống

Mác là một triết gia lớn, được nhiều người đánh giá rất thông minh, có đạo đức tốt, rất yêu mến giai cấp vô sản, suốt đời phấn đấu cho tự do và giải phóng vô sản. Mác là con người tuyệt vời được hàng tỷ người ngưỡng mộ. Những kết luận do Mác đưa ra đã trở thành lý luận cách mạng của nhiều đảng cộng sản và những đồ đệ của Mác cho rằng đó là những điều duy nhất đúng, còn cái gì ngược lại là sai, là phản động. Hàng tỷ người, trong đó có nhiều người thông minh, ưu tú, trong thời gian dài đã tin vào điều đó, ca ngợi điều đó.

“Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc. Ai nói tích cực cho Trung Quốc là ngại. Tôi cho rằng, cái đó là nguy hiểm cho dân tộc. Chúng ta bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đất nước nhưng vẫn phải bảo vệ hòa bình, ổn định chính trị, thành quả cách mạng và giữ quan hệ hữu nghị Trung Quốc, tăng cường phát triển toàn diện kinh tế - xã hội đất nước. Chúng ta tăng cường an ninh quốc phòng là để tự vệ, khi nào buộc phải tự về thì chúng ta mới tự vệ”.

Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2015

Tuyên truyền và kỹ thuật chế tạo sự ưng thuận

                                                                                Nguyễn Văn
http://www.giaodiemonline.com/thuvien/doithoaiII/nguyenvan-Iraqwar.htm
Nói đến “tuyên truyền” người ta hay nghĩ đến đó là một phương pháp ảnh hưởng quần chúng của người cộng sản.  Nhưng thực ra, ngành tuyên truyền không phải do người cộng sản phát triển, họ chỉ học từ người Anh và Mỹ.  Ngành tuyên truyền có tổ chức xuất hiện lần đầu tiên trong Thế chiến thứ nhất.  Lúc đó, Anh Quốc có một bộ gọi là “Ministry of Information” (Bộ Thông tin), và người Anh cần Bộ này để đưa người Mỹ vào cuộc chiến, nếu không thì Anh sẽ gặp trở ngại khi đối đầu với địch.  Bộ Thông tin có nhiệm vụ tuyên truyền, kể cả bịa đặt thông tin. Họ sản xuất tin tức, làm bích chương, viết sách ... nhắm vào giới trí thức Mỹ, thành phần có ảnh hưởng đến chính sách Mỹ và cũng là thành phần mà họ cho là dễ tin tưởng vào tuyên truyền.  Chiến thuật này của người Anh có hiệu quả tuyệt vời: giới trí thức Mỹ tin những gì Bộ Thông tin Anh truyền đi.