Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014

Chủ nhật 11/5 Biểu tình chống dàn khoan nước lạ TẠI BỜ HỒ, có đi không?

                                                                     http://thichnhathuy.blogspot.com/
KHÔNG! Khẳng định đanh thép là thế.

Theo bản đồ vị trí đặt dàn khoan của Trung Quốc, nằm trong vùng lãnh hải (hay đặc quyền kinh tế) của Việt Nam. Giàn khoan khổng lồ đặt còn nằm trong Quàn đảo Hoàng Sa của Việt Nam, hiển nhiên, chứng tỏ Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Đã vi phạm chủ quyền, tức là xâm phạm lãnh thổ, là xâm lược. Thì mỗi người dân đều có nghĩa vụ cầm súng, bảo vệ Tổ Quốc, hoặc ít nhất cũng cầm cờ biểu tình quanh Hồ Gươm hoặc tất cả các nơi công cộng trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Là thế.

NHƯNG...