Thứ Tư, 18 tháng 12, 2013

Trương Duy Nhất, phạm tội chê lãnh đạo (!?)

Trương Duy Nhất phạm tội vì 12 bài viết. Hơ hơ, biên bản điều tra tốn 918 trang, đến hồi kết thúc vụ án chắc mất khoảng 1.000 (X918 trang) = 1 triệu trang giấy. Một người ngay cả quyền CHÊ cũng không được thì NHỮNG LỜI NÓI TỐT, KHEN NGỢI sẽ là vô nghĩa. KHEN đảng tới TRỜI như Hoàng Hữu Phước thì quá tốt, còn chê lãnh đạo như TRƯƠNG DUY NHẤT thì không được sao??? Hơ hơ, vui nhỉ, đúng là Việt Nam dân chủ vạn lần xã hội tư bản.

 NQL: Đọc để biết sự hài hước trong vụ án này, cái tội mà Trương Duy Nhất bị bắt và buộc phải ra tòa là tội láo. Cũng giống tội khi quân thời phong kiến xa xưa, dưới chế độ ưu việt vạn lần hơn này, láo với lãnh đạo cũng là một trọng tội

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013

Đàn áp nhằm che đậy điều gì???

Công dân có quyền tự do lập Hội, tự do biểu đạt ý kiến của mình. Người dân đóng tiền nuôi nhà nước và công chức không phải để cho những dịch vụ rỗi hơi và hạn chế quyền công dân như thế này. Nguyễn Văn Thạnh kẻo bị bắt vì chở trên xe một bao cao su không có hóa đơn vận chuyển!