Thứ Tư, 5 tháng 12, 2012

Vua và Đảng viên

Khi Bà Mẹ Miền Bắc gửi con vào Nam chiến đấu, Bà Má miền Nam đào hầm nuôi cán bộ. Đảng đối với họ là một cái điều gì đó vô cùng thiêng liêng, đó là ý thức hệ dân tộc, Đảng là của dân tộc.