Thứ Tư, 5 tháng 12, 2012

Vua và Đảng viên

Khi Bà Mẹ Miền Bắc gửi con vào Nam chiến đấu, Bà Má miền Nam đào hầm nuôi cán bộ. Đảng đối với họ là một cái điều gì đó vô cùng thiêng liêng, đó là ý thức hệ dân tộc, Đảng là của dân tộc.đến hệ ý thức giai cấp:
... Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã hiểu rõ về tôi cả về ưu điểm, khuyết điểm, cả về phẩm chất đạo đức, cả về năng lực, khả năng, cả về sức khỏe thương tật, cả về tâm tư nguyện vọng của tôi.
Và Đảng đã lãnh đạo, quản lý trực tiếp tôi, hiểu rất rõ về tôi. Và Đảng ta cũng là Đảng cầm quyền, Đảng lãnh đạo Nhà nước và toàn xã hội. Đảng đã quyết định phân công tôi ứng cử làm nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục làm nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ, Trung ương phân công.
Và Quốc hội đã bỏ phiếu bầu tôi làm nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ thì tôi sẵn sàng chấp nhận, sẵn sàng chấp hành nghiêm túc mọi quyết định của Đảng, của Ban Chấp hành Trung ương đảng, của Quốc hội – cơ quan quyền lực cao nhất đối với tôi.
Tóm lại là có thể nói là gần suốt cả cuộc đời tôi đi theo Đảng hoạt động cách mạng, dưới sự lãnh đạo trực tiếp quản lý của Đảng, tôi cũng khôngchạy, tôi cũng không xin (*) và tôi cũng khôngthoái thác, từ chối bất cứ nhiệm vụ gì mà Đảng, Nhà nước quyết định phân công, giao phó cho tôi.
Tôi sẽ tiếp tục thực hiện và nghiêm túc thực hiện như tôi đã làm trong suốt 51 năm qua. Xin cám ơn đại biểu! http://anhbasam.wordpress.com

Nói thì nói như thế, cố sống cố chết để giữ ghế, bảo vệ cho mình và cho cả nhóm. Nhưng có nhiều người bảo, còn mặt mũi nào nữa mà đi ra ngoài làm việc, ừ mặt mũi nào. Cho nên mới xảy ra quá trình tự diễn biến:Thủ tướng nói: “Tôi đi họp hội nghị quốc tế nhiều, gặp lãnh đạo các nước thì đầu tiên là họ bắt tay chúc mừng mình. Đương nhiên trong chúc mừng đó có cái ngoại giao, nhưng nếu thật sự ta không đạt được thành tựu trước hết là kinh tế vĩ mô ổn định như thế, chắc là người ta cũng không chúc mừng”.
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/523489/Khong-de-nhom-loi-ich-anh-huong-den-nguoi-dan.html

Sự đời rắc rối phức tạp chưa giải quyết được ngay, mời đọc thơ u ám của Nguyễn Lương Nhật gửi tặng:

LỘT XÁC CẰN (*)
Anh về còn lắm đa đoan
Lê mòn thân dại đứng trân cả người
Lồng son cu gáy ngặt cười
Nới đừng nức nở ôn lời nỉ non
Chơi cho sướng cái lồng son
Nớ đừng ghét bỏ con lồng ở đây
Là môn quý lắm lặt cây
Món cao lầu mấy thằng Tây đón lờ
Chôn lòng mấy thuở ngây thơ
Rặt cờ ngây ngất tôn lờn lòng ai
Lời ôn lại thưở xưa nay
Lời thơ còn lặt cỏ cây bến bờ
Tìm em cấm ngặt đứng cờ
Cớ đừng có gặp lập lờ ôn em
Gửi em một chút tèm hem
Cái tình hoa - lá - còn thèm cà tưng…! @NLN@

(*) Bài thơ này đọc kiểu nói lái Quảng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét