Thứ Tư, 30 tháng 5, 2012

Nô lệ tư tưởng

Một đất nước "tự" nô lệ về mặt tư tưởng hay là
Một đất nước bị Đảng cầm quyền cho mình cái quyền "tự tình nguyện bị nô lệ" về mặt tư tưởng thì con người trong đó liệu có Độc lập – Tự do – Hạnh phúc?
Cụ Phan Chu Trinh, người làng Tam Lộc, Hà Đông Quảng Nam gần 100 năm trước đã đề ra một khẩu hiệu: “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”.

Dân sinh chỉ xếp thứ ba, là thứ yếu. Một dân tộc có trí tuệ, có trí thức, có khí thế của một nước nhỏ nhưng anh dũng quật cường thì mọi người dân trong đất nước đó có quyền sống sống theo nhu cầu nội tại của bản thân, có thể sống đơn giản trong ngôi nhà Việt truyền thống. Không cần phải đua đòi hưởng thụ theo nền kinh tế thị trường.