Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2011

Chấn hưng tinh thần dân tộc vì một Nước Việt Nam phồn vinh thịnh vượng.

Nhìn về phía trước, Chấn hưng tinh thần dân tộc vì một Nước Việt Nam phồn vinh thịnh vượng.
27/3/2011 Nếu Anh trúng cử ĐBQH tại kỳ bầu cử Quốc hội Khóa XIII này anh sẽ làm gì để đem trí tuệ, sức lực của mình vào quá trình hoạt động, làm việc của Quốc hội?
Ông trả lời:
Đối với người đề cử khi trúng cử ĐBQH, là một hứa hẹn thăng tiến một chức vụ trong tương lai, còn đối với người tự ứng cử, trúng cử ĐBQH là khởi đầu cho một quá trình đánh đổi, dấn thân và cống hiến.
            Đại biểu Quốc Hội phải bằng cách suy nghĩ, đặt vấn đề, dám nói, dám chịu trách nhiệm, và dám đi đến cùng. Tôi sẽ nói về những bất ổn đang tồn tại trong xã hội chúng ta hiện nay trên phương diện con người và xã hội. Về con người, đó là:

+ Vấn đề về nông dân: nông dân mất đất nông nghiệp, sự tôn trọng cần thiết đối với sở hữu đất đai nông nghiệp, vấn đề mất đất và đối mặt với công cuộc mưu sinh của một bộ phận nông dân khi nhường đất cho quá trình công nghiệp hoá; nguyên dân ly hươngg của đại bộ phận cư dân nông thôn; khả năng thu hút người đã được đào tạo từ thành phố trở về làm việc.
+ Vấn đề về công nhân: lao động giá rẻ; chính sách nhà ở, định cư cho công nhân trong quá trình công nghiệp hoá