Thứ Tư, 22 tháng 6, 2011

Đào - Kép mới

Copy tu http://trannhuong.com/news_detail/10385/%C4%90%C3%80O-K%C3%89P-M%E1%BB%9AI

ĐÀO KÉP MỚI
Nguyễn Công Hoan
TNc: Cuối tuần xin giới thiệu tiết mục Truyện xưa đọc lại. Tuần này TNc đưa truyện của cụ Nguyễn Công Hoan lên trang nhà. Tài thật truyện gần thế kỉ rồi mà đọc vẫn hay.( Nguồn: Trang web của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam )

Thứ Ba, 21 tháng 6, 2011

Pháp luật không thể hành xử như đòn thù - Nhân quyền cấm các hành vi tra tấn

Đơn yêu cầu xử lý kỷ luật đảng viên, cán bộ, chiến sĩ Công an phạm luật, đánh đập dân


Đảng Cộng sản Việt Nam
ĐƠN YÊU CẦU XỬ LÝ KỶ LUẬT
Về việc đảng viên, cán bộ, chiến sĩ Công an phạm luật, đánh đập người dân
Nha Trang, ngày 20/7/2011
Kính gửi:
image
              - Đồng chí Tổng Bí thư NGUYỄN PHÚ TRỌNG
              - Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Công an LÊ HỒNG ANH
Đồng kính gửi (để biết):
- Các ông NGUYỄN XUÂN DIỆN, NGUYỄN HUỆ CHI, NGUYỄN QUANG A - Những người đại diện cho những trí thức đăng “THÔNG BÁO VỀ CUỘC BIỂU TÌNH NGÀY CHỦ NHẬT 17.7.2011”
- Những người tham gia cuộc biểu tình 
Tôi là Tô Hoài Nam – sinh ngày 2/3/1971, đảng viên sinh hoạt tại Viễn thông Khánh Hòa (VNPT Khánh Hòa), thẻ đảng số “48.020074”.
Nay tôi làm đơn này, khẩn cấp đề nghị với các đồng chí một việc sau:
Trong tháng 5 và tháng 6 năm 2011, nhà cầm quyền Trung Quốc liên tục cho tàu thuyền gây hấn mang tính chất xâm lược vùng biển của Việt Nam ở Biển Đông, như các đồng chí đã biết.