Thứ Năm, 15 tháng 11, 2012

Động đất Trà My!!! Bộ Thủ Bí ? Chạy bớ cha!Bộ  : Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng
Thủ: Thủ tướng Dũng
   : Bí thư Tỉnh ủy
Nguyễn Đức Hải

Một sản phẩm QUÁI (!)

Thủ nhà mình đi làm cách mạng sớm quá (12 tuổi), nên không biết điều 5 Bác Hồ dạy: Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.
Câu hỏi của đại biểu Dương Trung Quốc:
Một, thủ tướng nghĩ gì về ý kiến cho rằng, mình đã nặng trách nhiệm với đảng, mà nhẹ trách nhiệm với dân?


Hai, thủ tướng có tán thành là sẽ khởi đầu cho một sự tiến bộ của chính phủ, hướng tới một văn hóa từ chức, để từng bước đoạn tuyệt với lời xin lỗi hay không?”


Trả lời: Xin thưa với đại biểu, là đồng chí đại biểu Dương Trung Quốc có nêu một cái ý là có nghĩ đến cái từ chức không? Thì tôi xin trình bày ý kiến thế này.
Đối với tôi đó thì, hôm nay còn 3 ngày nữa là tròn 51 năm tôi theo Đảng (đại ca của các đại ca) hoạt động cách mạng, chịu sự lãnh đạo quản lý trực tiếp của Đảng trong 51 năm qua đó tôi không có xin với Đảng cho tôi làm, cho tôi đảm nhiệm một chức vụ này hay một chức vụ khác.