Thứ Năm, 15 tháng 11, 2012

Một sản phẩm QUÁI (!)

Thủ nhà mình đi làm cách mạng sớm quá (12 tuổi), nên không biết điều 5 Bác Hồ dạy: Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.
Câu hỏi của đại biểu Dương Trung Quốc:
Một, thủ tướng nghĩ gì về ý kiến cho rằng, mình đã nặng trách nhiệm với đảng, mà nhẹ trách nhiệm với dân?


Hai, thủ tướng có tán thành là sẽ khởi đầu cho một sự tiến bộ của chính phủ, hướng tới một văn hóa từ chức, để từng bước đoạn tuyệt với lời xin lỗi hay không?”


Trả lời: Xin thưa với đại biểu, là đồng chí đại biểu Dương Trung Quốc có nêu một cái ý là có nghĩ đến cái từ chức không? Thì tôi xin trình bày ý kiến thế này.
Đối với tôi đó thì, hôm nay còn 3 ngày nữa là tròn 51 năm tôi theo Đảng (đại ca của các đại ca) hoạt động cách mạng, chịu sự lãnh đạo quản lý trực tiếp của Đảng trong 51 năm qua đó tôi không có xin với Đảng cho tôi làm, cho tôi đảm nhiệm một chức vụ này hay một chức vụ khác.
Và mặt khác thì tôi cũng không có từ chối, không có thoái thác bất cứ nhiệm vụ gì mà Đảng, Nhà nước giao phó cho tôi.
Là một cán bộ đảng viên của Đảng thì cũng báo cáo Quốc hội là tôi cũng có nghiêm túc báo cáo đầy đủ với Đảng về bản thân mình, báo cáo với Bộ Chính trị, báo cáo với Ban Chấp hành Trung ương một cách nghiêm túc, đầy đủ về bản thân mình.
Và Đảng, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã hiểu rõ về tôi cả về ưu điểm, khuyết điểm, cả về phẩm chất đạo đức, cả về năng lực, khả năng, cả về sức khỏe thương tật, cả về tâm tư nguyện vọng của tôi.
Và Đảng đã lãnh đạo, quản lý trực tiếp tôi, hiểu rất rõ về tôi. Và Đảng ta cũng là Đảng cầm quyền, Đảng lãnh đạo Nhà nước và toàn xã hội. Đảng đã quyết định phân công tôi ứng cử làm nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục làm nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ, Trung ương phân công.
Và Quốc hội đã bỏ phiếu bầu tôi làm nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ thì tôi sẵn sàng chấp nhận, sẵn sàng chấp hành nghiêm túc mọi quyết định của Đảng, của Ban Chấp hành Trung ương đảng, của Quốc hội – cơ quan quyền lực cao nhất đối với tôi.

Tóm lại là có thể nói là gần suốt cả cuộc đời tôi đi theo Đảng hoạt động cách mạng, dưới sự lãnh đạo trực tiếp quản lý của Đảng, tôi cũng khôngchạy, tôi cũng không xin (*) và tôi cũng khôngthoái thác, từ chối bất cứ nhiệm vụ gì mà Đảng, Nhà nước quyết định phân công, giao phó cho tôi.
Tôi sẽ tiếp tục thực hiện và nghiêm túc thực hiện như tôi đã làm trong suốt 51 năm qua.
Xin cám ơn đại biểu! http://anhbasam.wordpress.com

 (Nguồn ảnh: Viet-studies)


(*) Chỗ này Thủ tướng lại nói sai, làm đơn XIN vào Đảng, làm đơn XIN ứng cử đại biểu Cuốc hội, làm Tờ trình XIN phê duyệt nhân sự Chính phủ.

12 tuổi vào Đảng, 12 tuổi chắc không viết đơn xin.
12 tuổi, uh, 12 tuổi. Nhớ đến cái này


 Những trẻ em này 12 tuổi bị bóc lột, lớn lên trả thù đời, trở thành những anh chị có số má, thâm niên gia nhập và trở thành chủ nhân ông tập đoàn bóc lột. Được làm vua thua làm giặc.


Bài liên quan:
Phẫn nộ với chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

Bài đọc thêm:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét