Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2011

Tổ cha thằng nói bậy

Quốc Hội của Đảng hay của Dân?

(Copy lại bài này từ Cựu Thiếu sinh quân)
Thứ năm, 05 Tháng 5 2011 17:33 
Theo điều 83 hiền pháp nước CHXHCNVN thì :
" Quôc Hội là cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước CHXHCNVN "
thế mà làm sao K.Thuyên lại hỏi: "Quốc Hội là của đảng hay của dân ?"
Dân chủ đồng nghĩa với sự tồn tại những ý kiến khác biệt.
hoăc nói như cụ Hồ:" Dân chủ là cho dân được mở miệng ".
 Vậy ta thử đọc bài sau đây để xem K.Thuyên "mở miệng" ra sao:

K. Thuyên - Cần Thơ :
Cả tháng qua và sẽ tiếp cả tháng tới ngày nào tivi, báo đài nhà nước
cũng sẽ nói ra rả về chuyện bầu cử Quốc Hội (QH), ngày 22.05.2011.
Nhưng QH là của Đảng hay của Dân ?