Thứ Ba, 7 tháng 1, 2014

Cọng sản tính - (Phần 1)

Đó là điều mà tôi muốn đi tìm xem.
                           Thích Nhất Huy

                                                 Đề cương để viết bài này đó là:
1. Khái niệm tôn giáo
2. Khái niệm đảng phái
3. Nếu như Lê Thăng Long muốn vào đảng thì anh ta muốn làm một đảng viên của đảng cộng sản hay muốn trở một người cộng sản.
4. Điều lệ đảng
5. Cương lĩnh đảng (2011)
6. Làm rõ các khái niệm cộng sản và chủ nghĩa xã hội, xã hội chủ nghĩa.
7. Một đảng viên cộng sản phấn đấu vì một nước Việt Nam dân giàu nước mạnh hay là vì một chủ nghĩa xã hội.
8. Có 2 đích con người hướng đến, một là con người điểm cuối của CNTB như ở các nước Bắc Âu: NaUy, Thụy Điển, Thụy Sĩ; hai là con người thư thái thong thả của Tây Tạng, Buhtan.
9. Ngoài hai con người trên là thì con người của chủ nghĩa xã hội là con người nào?
10. Kết luận, đảng cộng sản là đêm trước của thiên đường xã hội chủ nghĩa, có những loại người: làm nên cách mạng, đi theo cách mạng (gồm theo lẽ phải, loại theo số đông, loại adua cơ hội), có những người vào đảng để trở thành người cộng sản, hay vào đảng để adua cơ hội.
Câu hỏi trắc nghiệm:
10.1 Bạn vào đảng vì đó là con đường duy nhất để tiến thân.
10.2 Bạn có nghĩ, có duy nhất đảng cộng sản mới có khả năng lãnh đạo đất nước?
10.3 Bạn có tin đảng cộng sản sẽ dẫn dắt Việt Nam đến đích chủ nghĩa xã hội?
10.4 Bạn nghĩ gì về mục tiêu của đảng cộng sản là thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.
10.5 Nếu tạm thời bỏ 2 chữ cộng sản ra khỏi tên đảng cầm quyền, thay tên đảng cộng sản là đảng A, nhưng vẫn không thay đổi bất cứ gì trong nhân sự bộ máy chính quyền, thì có liệu có sự thay đổi gì trong nhân cách hay là suy nghĩ của những người BCT đang nắm quyền hay không?
10.6 Nếu bỏ những giáo điều chủ nghĩa Mác ra khỏi đầu óc, thì liệu xã hội có bị ảnh hưởng thay đổi hay không?
10.7 Và nếu điều 10.5 và 10.6 xảy ra, thì theo bạn, xã hội sẽ thay đổi theo hướng thế nào?