Thứ Ba, 7 tháng 1, 2014

Cọng sản tính - (Phần 1)

Đó là điều mà tôi muốn đi tìm xem.
                           Thích Nhất Huy

                                                 Đề cương để viết bài này đó là:
1. Khái niệm tôn giáo
2. Khái niệm đảng phái
3. Nếu như Lê Thăng Long muốn vào đảng thì anh ta muốn làm một đảng viên của đảng cộng sản hay muốn trở một người cộng sản.
4. Điều lệ đảng
5. Cương lĩnh đảng (2011)
6. Làm rõ các khái niệm cộng sản và chủ nghĩa xã hội, xã hội chủ nghĩa.
7. Một đảng viên cộng sản phấn đấu vì một nước Việt Nam dân giàu nước mạnh hay là vì một chủ nghĩa xã hội.
8. Có 2 đích con người hướng đến, một là con người điểm cuối của CNTB như ở các nước Bắc Âu: NaUy, Thụy Điển, Thụy Sĩ; hai là con người thư thái thong thả của Tây Tạng, Buhtan.
9. Ngoài hai con người trên là thì con người của chủ nghĩa xã hội là con người nào?
10. Kết luận, đảng cộng sản là đêm trước của thiên đường xã hội chủ nghĩa, có những loại người: làm nên cách mạng, đi theo cách mạng (gồm theo lẽ phải, loại theo số đông, loại adua cơ hội), có những người vào đảng để trở thành người cộng sản, hay vào đảng để adua cơ hội.
Câu hỏi trắc nghiệm:
10.1 Bạn vào đảng vì đó là con đường duy nhất để tiến thân.
10.2 Bạn có nghĩ, có duy nhất đảng cộng sản mới có khả năng lãnh đạo đất nước?
10.3 Bạn có tin đảng cộng sản sẽ dẫn dắt Việt Nam đến đích chủ nghĩa xã hội?
10.4 Bạn nghĩ gì về mục tiêu của đảng cộng sản là thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.
10.5 Nếu tạm thời bỏ 2 chữ cộng sản ra khỏi tên đảng cầm quyền, thay tên đảng cộng sản là đảng A, nhưng vẫn không thay đổi bất cứ gì trong nhân sự bộ máy chính quyền, thì có liệu có sự thay đổi gì trong nhân cách hay là suy nghĩ của những người BCT đang nắm quyền hay không?
10.6 Nếu bỏ những giáo điều chủ nghĩa Mác ra khỏi đầu óc, thì liệu xã hội có bị ảnh hưởng thay đổi hay không?
10.7 Và nếu điều 10.5 và 10.6 xảy ra, thì theo bạn, xã hội sẽ thay đổi theo hướng thế nào?
1. Khái niệm "đảng giáo" có là đúng?

1.1 Tôn giáo hay đạo (tiếng Anh: “religion” và “religion” lại xuất phát từ thuật ngữ “legere” (Tiếng Latinh) có nghĩa là thu lượm thêm sức mạnh siêu nhiên, đôi khi đồng nghĩa với tín ngưỡng, thường được định nghĩa là niềm tin vào những gì siêu nhiên, thiêng liêng hay thần thánh, cũng như những đạo lý, lễ nghi, tục lệ và tổ chức liên quan đến niềm tin đó. Những ý niệm cơ bản về tôn giáo chia thế giới thành hai phần: thiêng liêngtrần tục[1]. Trần tục là những gì bình thường trong cuộc sống con người, còn thiêng liêng là cái siêu nhiên, thần thánh. Đứng trước sự thiêng liêng, con người sử dụng lễ nghi để bày tỏ sự tôn kính, sùng bái và đó chính là cơ sở của tôn giáo. 

1.2 Đôi khi từ "tôn giáo" cũng có thể được dùng để chỉ đến những cái gọi đúng hơn là "tổ chức tôn giáo" – một tổ chức gồm nhiều cá nhân ủng hộ việc thờ phụng, thường có tư cách pháp nhân. "Tôn giáo" cũng có thể chỉ là một cách suy niệm của những người không có tôn giáo bao phủ lấy thực tại nơi những người có tôn giáo.

1.3 Một cách định nghĩa, khác định nghĩa tôn giáo là bất cứ hệ thống tín ngưỡng nào xác nhận những điều không thể quan sát một cách khoa học được, và chỉ dựa vào chức trách hay kinh nghiệm với thần thánh.

Theo định nghĩa 1.1, "thu lượm thêm sức mạnh", có phần thiêng liêng, cái siêu nhiên, sức mạnh thần thần thánh, thì vào đảng là có thêm sức mạnh mà bình thuwfng không thể có, đó là quyền lực do vị trí cấp cao trong đảng mang lại. Thần thánh thì có thần thánh hóa Hồ Chí Minh, một con người suốt đời hy sinh, không lo gì cho bản thân, thần thánh khác thì ngay trong lời mở đầu của Hiến pháp có nói: Dưới ánh sáng của Chủ nghĩa Mác.
Theo định nghĩa 1.2, đảng là một tổ chức có pháp nhân, được nhiều người tôn thờ (nếu có ai nói xấu đảng thì bắt bỏ tù).
Theo định nghĩa 1.3, không thể quan sát đảng một cách khoa học được, vì những phát ngôn thiếu khoa học của các chức sắc của đảng trước dân chúng: chặt chém hết lấy ai làm việc, đảng giao thì tôi làm, đảng có công dẫn dắt giành độc lập, đảng phải giữ vị trí lãnh đạo, hết thế kỷ này có chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hay không?... và sau rất nhiều sai lầm, đảng vẫn tồn taị, phát triển đến 3,6 triệu đảng viên, so với đạo Phật 6,9 triệu, đạo Thiên chúa 5,8 triệu.

2. Khái niệm đảng phái:
    Chờ tra từ điển Hán Việt (wiki không rõ)

3. Tôi muốn vào đảng, vậy tôi tìm hiểu về đảng thế nào:
Để theo đạo Thiên chúa, bạn phải có thời gian học giáo lý, kiểm tra đạt yêu cầu. Để vào đảng cộng sản, bạn phải qua lớp bồi dưỡng cảm tình đảng và chờ đợi. Khi bỏ đạo, bạn bị rút phép thông công, khi bỏ đảng, bạn sẽ bị khai trừ.
Khác với Phật giáo, xuất thân từ người giàu có, tôn chỉ mục đích là xả bỏ, diệt trừ Tham Sân Si, loại bỏ những mê chấp để đạt đến bờ giác ngộ thì đảng giáo, xuất thân là những người cùng khổ, từ tầng lớp tận cùng của xã hội, vùng lên để đồi quyền lợi, đòi sự bình đẳng trong hưởng thụ khi bỏ ra cùng một sức lao động. Ở đây, khái niệm về cộng sản, tôn chỉ của đảng giáo, lại có sự khác biệt với đích đến của tôn giáo. Đích của đảng giáo ở đây, không phải là cộng sản tính, mà là một thiên đường, trên thiên đường đó, mỗi người đều bỏ ra sức lực bằng 1 con ngựa trong một ngày, người khỏe hơn thì bỏ ra sức của 2 ngựa, người yếu thì bỏ ra sức bằng 0,1 ngựa thì vẫn được ăn một khẩu phần sườn cừu như nhau, được hưởng máy lạnh như nhau, được đi xe mẹc như nhau, được ôm các cô gái đẹp như nhau... đó là thiên đường xã hội chủ nghĩa, làm theo năng lực (sức lực mình có),được hưởng theo nhu cầu (mình muốn). Đó là đích đến khi Mác lập ra chủ nghĩa, trong một thời đại công nghiệp của chủ nghĩa tư bản, một ông chủ bắt 1000 người làm thợ để ông chủ tiêu tiền. Xã hội tư bản, một xã hội coi trọng đồng tiền, sức mạnh của đồng tiền chi phối mọi tư tưởng, và tốc độ luân chuyển của đồng tiền sinh ra của cải và tạo ra những kẻ cai trị thế giới.

Nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, trong thời kỳ quá độ lên CNXH hiện nay vẫn ưu tiên cho hạng ghế thương gia (ai có tiền được ngồi trước, lên sau, xuống trước, ngồi phòng chờ ăn uống miễn phí), ai có tiền thì cho con đi đế quốc du học, hoặc học trường quốc tế trong nước giá 18 triệu/tháng, con công nhân học trường 0,8 triệu tháng, ai có tiền cho con học RMiT 70 triệu/năm. Tiền, thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, vẫn đang tiếp tục, và chủ nghĩa thế giới đại đồng vẫn còn xa vời lắm.

Mục đích tôn chỉ của đảng cộng sản là gì?
Tôi chỉ có thể tìm hiểu qua cương lĩnh và điều lệ đảng. Khi đọc lướt 2 văn bản này, tôi không rõ điều  tôi muốn tìm.

4. Điều lệ đảng: Nguồn: xaydungdang

Trong điều lệ đảng không có lời nói đầu, không có định nghĩa các khái niệm về đảng, khái niệm về người Cộng sản, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản.
         Chương 1: Đảng viên; Chương 2: Nguyên tắc tổ cức và cơ cấu đảng; Chương 3: Cơ quan lãnh đạo của đảng cấp TW; Chương 4: Cơ quan lãnh đạo đảng cấp địa phương; Chương 5: tổ chức cơ sở đảng; Chương 6: Tổ chức đảng trong quân đội nhân dân và công an nhân dân; Chương 7: Công tác kiểm tra,giám sát của đảng và ủy ban kiểm tra các cấp; Chương 8: Khen thưởng và kỷ luật; Chương 9: Đảng lãnh đạo Nhà nước, mặt trận tổ quốc và đoàn thể chính trị xã hội; Chương 10: Đảng lãnh đạo đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Chương 11: Tài chính của đảng; Chương 12: Chấp hành điều lệ đảng.
         Ngoài ra, trước Chương 1, còn có một phần chừng 1 trang: Đảng và những vấn đề cơ bản về xây dựng đảng. Không có những khái niệm định nghĩa liên quan mà chỉ có những lời khẳng định, gồm 8 gạch đầu dòng như sau:

- Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện
- Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân,
- Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.
- Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng
- Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí,
- Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền,
- Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân,
- Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức,

 Như vậy, điều lệ đảng, là kim chỉ nam của những đảng viên, không được làm rõ (chắc là sẽ được tiếp tục bồi dưỡng) một số cặp phạm trù khái niệm, mà nếu ai muốn xin vào đảng cần phải làm rõ. (nếu không làm rõ, không hiểu là cứ nhắm mắt đi theo, há chẳng phải là tin và thần thánh của tôn giáo, của một thế lực siêu nhiên hay sao, hoặc là nếu không rõ, mà vẫn vào, chứng tỏ chỉ là hạng adua xu nịnh, theo đóm ăn tàn, xu thời nịnh thế...). Đó là các phạm trù:

- Cộng sản và đảng cộng sản.
- giai cấp
- giai cấp công nhân, giai cấp nông nhân
- thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản
- chủ nghĩa xã hội
- chủ nghĩa cộng sản
- đội tiên phong của giai cấp công nhân
- chủ nghĩa Mác lê làm nền tảng tư tưởng
- đảng cầm quyền và đảng lãnh đạo
- chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân
- xây dựng vững mạnh về  chính trị và tư tưởng.

(Còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét