Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2013

Bấm nút thông qua Hiến pháp 92 sửa đổi

   NHỮNG TỘI ĐỒ CỦA DÂN TỘC.
"... Giải pháp phải bắt đầu từ Hiến pháp, trong đó mọi nhóm người hay cá nhân đều phải có trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền và lợi ích như nhau. Việc giành độc quyền cho nhóm này trên nhóm khác là nguồn gốc sự bất ổn xã hội và tất yếu dẫn đến bạo lực..."

  Ông Nguyễn Sỹ Dũng: "Chúng ta đang sống trong một thế giới đã thay đổi. Sống theo cách cũ, vì vậy sẽ không có tương lai." 

Ông Trương Trọng Nghĩa: "...bỏ lỡ cơ hội đưa công cuộc đổi mới lên một tầm cao mới, tạo động lực cho đất nước vượt qua nguy cơ tụt hậu, tiếp kịp các nước... Hậu thế sẽ phán xét Quốc Hội khóa XIII.. "