Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2013

Bấm nút thông qua Hiến pháp 92 sửa đổi

   NHỮNG TỘI ĐỒ CỦA DÂN TỘC.
"... Giải pháp phải bắt đầu từ Hiến pháp, trong đó mọi nhóm người hay cá nhân đều phải có trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền và lợi ích như nhau. Việc giành độc quyền cho nhóm này trên nhóm khác là nguồn gốc sự bất ổn xã hội và tất yếu dẫn đến bạo lực..."

  Ông Nguyễn Sỹ Dũng: "Chúng ta đang sống trong một thế giới đã thay đổi. Sống theo cách cũ, vì vậy sẽ không có tương lai." 

Ông Trương Trọng Nghĩa: "...bỏ lỡ cơ hội đưa công cuộc đổi mới lên một tầm cao mới, tạo động lực cho đất nước vượt qua nguy cơ tụt hậu, tiếp kịp các nước... Hậu thế sẽ phán xét Quốc Hội khóa XIII.. "Aung San Suu Kyi đã chia sẻ: "Dân của chúng tôi đang mới bắt đầu biết tự do tư duy có thể tồn tại. Nhưng chúng tôi muốn đảm bảo chắc chắn quyền của họ để suy nghĩ một cách tự do và sống theo lương tri của họ được bảo toàn. Quyền này chưa được đảm bảo 100 phần trăm. Chúng tôi phải nỗ lực nhiều hơn nữa trước khi luật cơ bản của lãnh thổ, là Hiến pháp, sẽ bảo đảm quyền để sống theo lương tri của chúng tôi".

       Sửa đổi Hiến pháp là kỳ vọng lớn nhất của đất nước, để từ đó có những điều chỉnh thay đổi căn bản thể chế. Hãy trả lời các câu hỏi sau đây sẽ rõ:

1. Sửa đổi Hiến pháp, có làm thay đổi được nền giáo dục hiện tại hay không? 
Trả lời: Xin thưa là có! Bằng cách bỏ bớt các phần A, B, C...

2. Sửa đổi Hiến pháp, có góp phần chặn đứng tham nhũng đang lan tràn ở bộ máy cấp cao hay không? 
Trả lời: Xin thưa là có. Bằng cách:...

3. Sửa đổi Hiến pháp có góp phần làm giảm bớt tình trạng khiếu kiện đang càng ngày càng gia tăng, mang lại những uất ức trong xã hội hiện nay không? 
Trả lời: Xin thưa là có! Bằng cách:...
4. Sửa đổi Hiến pháp, có thể làm cho đất nước phát triển một cách mạnh mẽ hay không? 
Trả lời: Xin thưa là có. Bằng cách:...
5. Sửa đổi Hiến pháp, có thể góp phần làm giảm đầu tư công tràn lan, làm cho chỉ số ICOR trở nên hiệu quả hơn không? 
Trả lời: Xin thưa rằng có. Bằng cách:...

NHƯNG, BẢN DỰ THẢO HIẾN PHÁP SỬA ĐỔI HIỆN NAY, không đáp ứng được 5 vấn đề vừa nêu trên. 5 câu trả lời CÓ như vậy, mà không thực hiện được, thì sửa đổi Hiến pháp và thông qua Hiến pháp như vậy để làm gì? 

Hậu thế sẽ phán xét Quốc hội khóa XIII ư? Không cần đâu, tôi, tuyên bố, kẻ nào bấm nút thông qua Hiến pháp 1992 sửa đổi vào kỳ họp Quốc hội lần này; Kẻ đó chính là tội đồ của dân tộc Việt Nam!


BÀI LIÊN QUAN:

>>> Hiến pháp của ai, do ai, vì ai? 

 Góp ý Dự thảo Hiến pháp tại Phường An Xuân ngày 01/2/2013

>> Chấn hưng tinh thần dân tộc vì một nước Việt Nam phồn vinh và thịnh vượng

"... Để quản trị xã hội loài người văn minh, sự cân bằng lợi ích giữa các nhóm mang tính quyết định sự ổn định xã hội. Giải pháp của nó phải bắt đầu từ Hiến pháp, trong đó mọi nhóm người hay cá nhân đều phải có trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền và lợi ích như nhau. Việc giành độc quyền cho nhóm này trên nhóm khác là nguồn gốc sự bất ổn xã hội và tất yếu dẫn đến bạo lực. Vì vậy một Hiến pháp tiến bộ và văn minh là nền tảng cho mọi sự ổn định của xã hội giữa con người với con người và giữa con người với thiên nhiên..." KS. Doãn Mạnh Dũng – Theo BoxitVN


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét