Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

Đến bao giờ thoát khỏi giai cấp?

Khi nào thì những người lao động Việt Nam, thoát khỏi cách ách "giai cấp" mà Đảng Cộng sản đã quàng vào người họ.
Đảng Cộng sản là đội quân tiên phong của Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân, liên minh với tầng lớp trí thức.
Có ai nói được, đội quân tiên phong ấy là giai cấp nào? Đội quân ấy gồm những ông chủ tịch tỉnh, nhà to hơn khẩu đại bác.
Thủ tướng của chúng ta thuộc giai cấp nào?

Tổng Bí thư thuộc giai cấp nào?
... Có những cán bộ, sống cuộc đời rất liêm khiết, về hưu, bán căn nhà được cấp, 100 tỷ. Có thành phần nào thuộc 2 giai cấp, thành phần cơ bản trên dám mơ đến không?

Hai từ giai cấp, thật là phi lý đến nực cười.

Theo Dân Trí - “tính đến thời điểm hiện tại, 6 KCX & CN TP Cần Thơ có khoảng 32.000 công nhân, trong đó có đến 70% là lao động nữ trong giai đoạn sinh sản. Tuy nhiên tại đây chưa có một trường mầm non nào dành cho con em công nhân theo học.

 GIAI CẤP CÔNG NHÂN SỐNG DƯỚI MỨC SỐNG TỐI THIỂU 40%!
“Cương lĩnh” viết: “Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng; là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam, giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.”(Văn kiện ĐH 11, trang 80).
Báo cáo chính trị: “Gắn tiền lương của người lao động với hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp” (Văn kiện, trang 228).
Nghị quyết 20 /NQ-TƯ về xây dựng giai cấp công nhân viết: “Xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội và chăm lo xây dựng giai cấp công nhân; đảm bảo hài hòa lợi ích giữa công nhân, người sử dụng lao động, Nhà nước và toàn xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của công nhân.”
Hơn 20 năm qua, giai cấp công nhân đã phát triển nhanh chóng. Họ là những nông dân nghèo khó nhất rời đồng ruộng đến các khu kinh tế công nghiệp tìm việc. Theo số liệu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2013, có 15 triệu người lao động làm công ăn lương, có 7,9 triệu đoàn viên công đoàn, ở khu vực vốn đầu tư nước ngoài có hơn 1,7 triệu người. Hai mươi năm qua có ba lần cải cách chế độ tiền lương, nhưng lương tối thiểu cho đến nay vẫn chỉ đáp ứng được 60% mức sống tối thiểu của người lao động. Luật Lao động cho doanh nghiệp được phép buộc công nhân làm thêm 300 giờ/năm. Các chủ doanh nghiệp căn cứ mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định để trả cho công nhân. Do đó hình ảnh của giai cấp công nhân hiện nay, theo báo cáo của Viện nghiên cứu Công nhân, Công đoàn: Có 94% công nhân phải làm thêm ca, thêm giờ mà vẫn không đủ sống; Có 26,5% nam công nhân và 31,8% nữ công nhân suy dinh dưỡng; Có 19,2% công nhân thiếu máu; 70% thiếu iốt; Có 20% công nhân bỏ một bữa ăn trong ngày. Công nhân coi được làm thêm giờ như một ân huệ.


BÀI LÊN QUAN:

>>>Bấm nút thông qua Hiến pháp 92 sửa đổi

>>> Đất nước đòi hỏi phải đổi mới

>>>Vấn đề “giai cấp” và vấn đề “Đảng cộng sản“

>>> Câu hỏi đến P.Thủ tướng

>>> Thời điểm cáo chung
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét