Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

Lệnh cấm tàu bè, Luật Biển Việt Nam và Tổ Tiên tôi  Luật BIỂN Việt Nam có hiệu lực từ 1-1-2013
Lệnh cấm tàu thuyền qua Biển Đông, Trung Quốc có quyền khám xét được thực thi vào 1-1-2013

Luật Biển đụng lệnh cấm, trong khi Luật Biển khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa, là những vùng tranh chấp.

Hoàng Sa của Việt Nam đang bị Trung Quốc chiếm đóng.
Và những ngư dân của Việt Nam vẫn không muốn từ bỏ ngư trường mà tổ tiên của họ đã trăm năm khai phá!
 Trong khi đó, tướng Nguyễn Chí Vịnh gọi những người biểu tình là gây rối loạn trật tự. Hãy chờ xem ông ấy đối phó thế nào với Lệnh cấm, hay là quay lại cấm ngư dân ra biển.

Chuyển nhà - Kỷ niệm

http://thichnhathuy.blogspot.com/


Yahoo đóng cửa. Blog Yahoo của Thích Nhất Huy sẽ chuyển đến Blog Google Thích Nhất Huy. Nhà này được xây dự trữ cách đây 1 năm, từ lúc Yahoo 360 chuyển sang Yahoo Blog. Đề phòng quả thật không thừa.

1. Vào Thích Nhất Huy theo link này: thichnhathuy.blogspot.com 

Vui lòng "Bookmark this page" để lưu trữ đường link, có thể vào được ngay khi muốn vào blogThích Nhất Huy.