Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

Sân bay Long Thành há? Ấn nút là khốn nạn

>>> Vũ Văn Ninh: Cân đối tài chính có khó khăn nhưng không đến mức phải hoảng loạn .

Đọc bài trên VN Express, mà thấy tít bài đến comment đã ngửi thấy mùi của một lũ khốn nạn. >>> Điếu văn giã biệt Long Thành

Ngô Thế Triệu là thằng nào?


Ngô Thế Triệu là thằng nào mà sỉ nhục hệ thống ngân hàng khi nó nói: 
"... ông Triệu chia sẻ, qua dữ liệu thống kê của Eastspring Investments, trong số 10 DN trong một ngành, có khoảng 2 - 3 công ty lớn làm ăn tốt, vươn lên, nhưng họ không có nhu cầu vay vốn ngân hàng. Trong khi đó, các DN nhỏ còn lại khá ốm yếu, nên bơm tiền cho các đối tượng này chẳng khác nào đưa thuốc cho ‘con nghiện’, làm gia tăng rủi ro cho hệ thống ngân hàng. Do đó, tăng trưởng tín dụng sẽ còn thấp trong năm tới, nên dòng tiền tiếp tục tìm đến kênh trái phiếu, với tư cách là kênh đầu tư an toàn, có mức sinh lời khá hấp dẫn." ông Ngô Thế Triệu, Giám đốc Đầu tư, Công ty Quản lý quỹ Eastspring Investments, dự báo, đồng thời nhận định. 

Nói thế khác gì bảo sắm Ngân hàng ra chỉ để nuốt trái phiếu, ngồi không ăn lãi 5 năm, 10 năm!!!!