Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

Xuống đường 21/7 抗议者在路上

抗议者在路上
Bờ Hồ 
Quảng trường Công xã Paris
Quảng trường tượng đài 29/3
Quảng trường 24/3


Đù móa nó!

Mẹ cái thằng bbcl giật tít và viết cách câu view/
Nhưng cũng thành thực nhìn lại chính sách và sự quan tâm của Nhà Nước khi đặt vấn đề trồng cây gì, nuôi cây gì: 
   Trồng cây xăng, nuôi con Cần T (xin lỗi)
Cho thấy một chính phủ điều hành yếu kém.
Đù móa ai? Chú Phỉnh!

Thứ Hai, 15 tháng 7, 2013

Tổng bí thư: tôi còn phải cân bằng lợi ích nhóm

Tập Cận Bình “ Tôi biết làm thế nào?”


         
Tập Cận Bình “ Tôi biết làm thế nào?”  
            
 
          Tạp chí “Tiền Tiêu” ở Hồng Công số ra tháng 4/2013 đăng ghi âm phát biểu nội bộ vừa qua với cán bộ cấp cao Trung Quốc của Tập Cận Bình với nhan đề “Tôi biết làm thế nào?”, trong đó đề cập tới nhiều vấn đề nội bộ cũng như chính sách đối ngoại hiện nay của Trung Quốc mà ông cảm thấy nhiều khi rất khó xử trên cương vị này.
 
          Chúng tôi xin dịch nguyên văn làm tài liệu tham khảo.
        

           
Ngồi ghế Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước thực không dễ dàng
            Hôm nay tôi nói chuyện nội bộ, trao đổi, tâm sự với các đông chí chứ không phải phát biểu chính thức công bố ra bên ngoài.